Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra

RADA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2018/2019

 • mgr Hanna Insadowska: dyrektor szkoły, język polski
 • mgr Beata Lemańska:  oddział przedszkolny, biologia 
 • Grażyna Niedbalska:  oddział przedszkolny, opiekun światlicy, biblioteka 
 • mgr Marlena Kamińska: edukacja wczesnoszkolna klasa I, logopedia
 • mgr Bożena Wichrowska: edukacja wczesnoszkolna klasa II
 • mgr Hanna Brzóska:  edukacja wczesnoszkolna klasa III
 • mgr Katarzyna Węgrzynowska: język angielski, wych. klasy IV
 • mgr Małgorzata Redestowicz:  matematyka, informatyka, zajęcia rozwijające uzdolnienia, wych. klasy V
 • mgr Katarzyna Kopczyńska:  przyroda, geografia, pedagog szkolny, wych. klasy VI
 • mgr Anna Kozłowska:  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wych. klasy VII
 • mgr Iwona Szczepańska: język polski, wych. klasy VIII
 • mgr Bartłomiej Umiński:  muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe
 • mgr Anna Witkowska:  język rosyjski
 • mgr Małgorzata Smulska: religia
 • mgr Michał Fodrowski: historia
 • mgr Danuta Ardanowska: wiedza o społeczeństwie, historia 
 • mgr Joanna Tatkowska: chemia
 • mgr Renata Teska: fizyka
 • mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska: technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 
 • mgr Aleksandra Pawłowska: rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych
 • mgr Agnieszka Cybulska: doradztwo zawodowe


Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2019-03-07 08:40:25
Ilość wyświetleń: 414
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button