Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra

RADA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2019/2020

 • mgr Hanna Insadowska: dyrektor szkoły, język polski
 • mgr Beata Lemańska:  oddział przedszkolny, biologia 
 • Grażyna Niedbalska:  oddział przedszkolny, opiekun światlicy, biblioteka 
 • mgr Marlena Kamińska: edukacja wczesnoszkolna klasa II, logopedia, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Bożena Wichrowska: edukacja wczesnoszkolna klasa III, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Hanna Brzóska:  edukacja wczesnoszkolna klasa I, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Katarzyna Węgrzynowska: język angielski, wychowawca klasy V, koło zainteresowań
 • mgr Małgorzata Redestowicz:  matematyka, informatyka, wychowawca klasy VI
 • mgr Katarzyna Kopczyńska:  przyroda, geografia, pedagog szkolny, wychowawca klasy VII, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Anna Kozłowska:  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy VIII
 • mgr Iwona Szczepańska: język polski, wychowawca klasy IV
 • mgr Bartłomiej Umiński:  muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające uzdolnienia 
 • mgr Anna Witkowska:  język rosyjski
 • mgr Małgorzata Smulska: religia, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Michał Fodrowski: historia
 • mgr Danuta Ardanowska: wiedza o społeczeństwie, historia 
 • mgr Joanna Tatkowska: chemia
 • mgr Renata Teska: fizyka
 • mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska: technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia
  rozwijające kompetencje uczenia się 
 • mgr Aleksandra Mączkowska: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 


Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2019-09-02 12:50:55
Ilość wyświetleń: 883
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button