Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę. Był to największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach.

Rok 2021 to ważny rok w historii Polski i świata. Na bieżący rok przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

 

Kalendarium II wojny światowej

1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości. Jej wybuch był efektem odbudowy mocarstwowej pozycji Rzeszy, prowadzonej przez rządzącego Niemcami od 1933 r. Adolfa Hitlera. Ekspansja terytorialna i wyjątkowe wzmocnienie niemieckich sił zbrojnych nie spotkały się z reakcją mocarstw europejskich. 

1939:

1 września 
Napaść Niemiec na Polskę (ataki na Wieluń i Westerplatte), dokonana bez wypowiedzenia wojny. 

3 września 
Francja i Wielka Brytania (oraz Australia, Nowa Zelandia i Indie) wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Konflikt z Polską przekształcił się w wojnę światową.

6 września 
Wojska francuskie rozpoczęły ograniczoną ofensywę na przedpolu Linii Zygfryda. Działania zostały zakończone sześć dni później. 

9 września
Armie „Poznań” i „Pomorze” dowodzone przez gen. Tadeusza Kutrzebę rozpoczęły ofensywę, która przeszła do historii jako bitwa nad Bzurą. Była to jedyna do 1941 r. większa operacja zaczepna przeprowadzona przez wojska alianckie.

12 września 
Uczestnicy francusko-brytyjskiej konferencji polityczno-wojskowej w Abbeville podjęli decyzję o wstrzymaniu alianckich działań zaczepnych na froncie zachodnim. Władze RP nie zostały o tym poinformowane.

17 września 
Napaść Związku Sowieckiego na Polskę.

28 września 
Podpisany został akt kapitulacji Warszawy. W Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec J. von Ribbentrop i ZSRS W. Mołotow podpisali niemiecko-sowiecki układ „o granicy i przyjaźni”.

30 września 
Urząd prezydenta RP objął Władysław Raczkiewicz. Nowym premierem został mianowany gen. Władysław Sikorski.

2 października 
Kapitulacja Rejonu Umocnionego „Hel” – zakończenie walk na Wybrzeżu. W rejonie Kocka początek ostatniej bitwy kampanii polskiej.

5 października 

W Warszawie Hitler odebrał defiladę oddziałów Wehrmachtu.
W nocy z 5 na 6 października zakończyły się walki pod Kockiem.

22 listopada
Rząd RP przeniósł się z Paryża do Angers.

30 listopada 
Agresja Związku Sowieckiego na Finlandię.


1940:


5 marca 
Na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono ok. 22 tys. obywateli polskich.

12 marca 
Podpisanie traktatu pokojowego kończącego wojnę sowiecko-fińską.

28 marca 
Ogłoszono tzw. deklarację londyńską, w której Wielka Brytania i Francja zobowiązały się do niezawierania separatystycznego pokoju.

8 kwietnia
U wybrzeży Norwegii okręt podwodny ORP „Orzeł” zatopił niemiecki transportowiec „Rio de Janeiro” szykujący się do ataku na Norwegię.

9 kwietnia 
Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię.

10 maja 
Niemcy zaatakowały Holandię, Belgię i Luksemburg. Początek ofensywy wojsk niemieckich we Francji. W Wielkiej Brytanii powołano rząd jedności narodowej z Winstonem Churchillem na czele.

15 maja 
Kapitulacja wojsk holenderskich.

19 maja 
Naczelnym dowódcą francuskich sił zbrojnych w miejsce gen. Maurice’a Gamelina został gen. Maxime Weygand. Niemcy zajęli Amiens.

21 maja 
Wojska niemieckie dotarły do kanału La Manche.

26 maja–4 czerwca 
Ewakuacja wojsk brytyjskich w rejonie Dunkierki.

28 maja 
Kapitulacja wojsk belgijskich.

10 czerwca 
Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.

14 czerwca Wojska niemieckie wkroczyły do Paryża.

15 czerwca 
Armia Czerwona wkroczyła do Wilna i Kowna.

16 czerwca 
Premierem rządu francuskiego został marszałek Philippe Pétain. Armia Czerwona wkroczyła do Tallina i Rygi.

17 czerwca 
Marszałek Philippe Pétain zwrócił się do Niemiec o zawieszenie broni.

18 czerwca 
Gen. Charles de Gaulle wygłosił na antenie radia BBC przemówienie do narodu francuskiego, w którym wezwał do dalszej walki.

22 czerwca 
Kapitulacja Francji wobec Niemiec.

24 czerwca 
Kapitulacja Francji wobec Włoch.

27 czerwca 
Wojska sowieckie zajęły należącą do Rumunii Besarabię i północną Bukowinę.

3 lipca 
Litwa została wcielona do ZSRS. Łotwa i Estonia anektowano w sierpniu 1940 r.

1 sierpnia 
Rozkaz Adolfa Hitlera dotyczący zwiększenia ataków lotniczych i morskich na Wielką Brytanię.

8 sierpnia 
Początek zmasowanych niemieckich ataków lotniczych na Anglię. Bitwa o Anglię trwała do 31 października 1940 r.

16 września 
Wojska włoskie zdobyły Sidi Barrani w Egipcie.

27 września 
Niemcy, Włochy i Japonia podpisały pakt trójstronny. Zgodnie z jego postanowieniami Japonia uznawała prawo Niemiec i Włoch do ustanowienia nowego ładu w Europie. Z kolei Niemcy i Włochy uznawały prawo Japonii do ustanowienia nowego ładu w Azji.

28 października 
Atak wojsk włoskich na Grecję.

9 grudnia 
Początek brytyjskiej kontrofensywy w Egipcie, zakończonej w lutym 1941 r. zdobyciem Cyrenajki.

17 grudnia 
Adolf Hitler podpisał plan wojny ze Związkiem Sowieckim, oznaczony kryptonimem Barbarossa.


1941:

11 lutego 
Lądowanie pierwszych oddziałów niemieckich w Afryce Północnej.

11 marca 
Prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał ustawę Lend-Lease.

28 marca 
Ofensywa wojsk niemieckich w Afryce Północnej.

6 kwietnia 
Atak wojsk niemieckich na Jugosławię i Grecję.

10 kwietnia 
Proklamowanie niepodległego państwa chorwackiego.

13 kwietnia 
Sowiecko-japoński pakt o nieagresji.

27 kwietnia 
Wojska niemieckie wkroczyły do Aten.

10 maja 
Ucieczka Rudolfa Hessa, zastępcy Adolfa Hitlera, do Wielkiej Brytanii.

18 maja 
Kapitulacja wojsk włoskich w Etiopii.

20 maja 
Początek niemieckiego desantu na Kretę.

22 czerwca 
Początek niemieckiej agresji na Związek Sowiecki.

12 lipca 
Podpisanie sowiecko-brytyjskiego układu wojskowego.

30 lipca 
W Londynie gen. Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem ZSRS Iwanem Majskim polsko-sowiecki układ o wspólnej walce przeciwko III Rzeszy.

12 sierpnia
Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt podpisali na pokładzie brytyjskiego pancernika „Prince of Wales” tzw. Kartę Atlantycką.

14/15 sierpnia 
Pierwszy masowy nalot brytyjskich bombowców na Niemcy.

9 września 
Początek niemieckiej blokady Leningradu.

30 września 
Początek niemieckiej ofensywy na Moskwę.

16 października 
Rząd ZSRS i korpus dyplomatyczny przeniosły się z Moskwy do Kujbyszewa.

19 października 
W Moskwie ogłoszono stan oblężenia.

27 listopada 
W rezultacie brytyjskiej ofensywy przerwane zostało oblężenie Tobruku.

28 listopada 
Kapitulacja ostatnich oddziałów włoskich w Afryce Wschodniej.

4 grudnia 
Gen. Władysław Sikorski i Józef Stalin podpisali w Moskwie polsko-sowiecką deklarację o walce z Niemcami.

6 grudnia 
Początek kontrofensywy Armii Czerwonej w rejonie Moskwy. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Węgrom, Rumunii i Finlandii.

7 grudnia 
Japoński atak na amerykańską bazę morską Pearl Harbour.

8 grudnia 
Japonia wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie.

11 grudnia 
Niemcy i Włochy wypowiedziały Stanom Zjednoczonym wojnę.


1942:


1 stycznia 
W Waszyngtonie 26 państw podpisało Deklarację Narodów Zjednoczonych (wśród nich Polska).

9 stycznia 
Początek ofensywy Armii Czerwonej, która do końca lutego odrzuciła wojska niemieckie ok. 400 km na zachód od Moskwy.

20 stycznia 
Na konferencji w Wannsee pod Berlinem Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) przedstawił plan „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, którego konsekwencją było rozpoczęcie masowej eksterminacji Żydów w całej Europie okupowanej przez Niemców.

21 stycznia 
Początek kontrofensywy wojsk niemieckich w Afryce Północnej.

15 lutego 
Wojska japońskie zdobyły Singapur.

19 lutego 
Japończycy zbombardowali australijskie miasto Darwin; zginęło 250 osób.

7 marca 
Wojska japońskie zdobyły Rangun w Birmie.

16 marca 
Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Lublinie, wysyłając transporty Żydów do obozu śmierci w Bełżcu. Wydarzenia te zapoczątkowały Akcję Reinhardt – systematyczną zagładę Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

10 kwietnia 
Kapitulacja oddziałów amerykańskich na półwyspie Bataan (Filipiny).

4–8 maja 
Bitwa na Morzu Koralowym.

6 maja 
Wojska japońskie zajęły całe Filipiny.

26 maja 
Początek ofensywy wojsk niemieckich i włoskich w Afryce Północnej.

3–7 czerwca 

Bitwa o Midway.

21 czerwca 
Wojska niemieckie zajęły Tobruk.

25 czerwca 
Wojska niemieckie przekroczyły granice Egiptu.

28 czerwca 
Rozpoczęcie niemieckiej ofensywy w południowo-wschodniej Rosji.

4 lipca 
Wojska niemieckie zdobyły Sewastopol.

16 lipca
Rozpoczęła się obława Vel d’Hiv, największe masowe aresztowanie francuskich Żydów, zorganizowane przez niemieckie władze okupacyjne i kolaboracyjne.

19 sierpnia 

Początek walk o Stalingrad.

31 sierpnia 
Ruszyła niemiecka ofensywa na Aleksandrię (załamała się 2 września).

23 października 
Początek zwycięskiej ofensywy wojsk brytyjskich w Afryce Północnej (El Alamein).

7/8 listopada 
Lądowanie wojsk alianckich w Maroku i Algierii.

11 listopada 
Wojska niemieckie wkroczyły do nie okupowanej części Francji.

13 listopada 
Wojska brytyjskie zajęły Tobruk.

19 listopada 
Armia Czerwona rozpoczęła kontrofensywę na południu Rosji.


1943:


14–25 stycznia 
Spotkanie Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta w Casablance. Wśród omawianych spraw m.in. decyzja o nasileniu bombardowań na Niemcy oraz kwestia przeniesienia działań wojennych na teren Europy.

18 stycznia 
Przerwanie blokady Leningradu.

23 stycznia 
Wojska niemieckie i włoskie opuściły Trypolis.

2 lutego 
Kapitulacja wojsk niemieckich pod Stalingradem. Do niewoli sowieckiej wziętych zostało ponad 90 tys. żołnierzy niemieckich, feldmarszałek Friedrich von Paulus oraz 20 generałów.

18 lutego 
Minister propagandy Joseph Goebbels w przemówieniu wygłoszonym w berlińskim Pałacu Sportu ogłosił rozpoczęcie wojny totalnej.

28 lutego

Norweskie siły specjalne zniszczyły wytwórnię ciężkiej wody w Telemarku, opóźniając tym samym niemieckie prace nad bombą atomową.

13 kwietnia
Władze niemieckie na konferencji prasowej w Berlinie ujawniły odkrycie masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu. Dwa dni później władze ZSRS zaprzeczyły niemieckim twierdzeniom. Wydarzenia te zostały wykorzystane przez Kreml do zerwania stosunków z rządem RP, który domagał się wyjaśnienia okoliczności zbrodni. 

19 kwietnia 
Początek Powstania w Getcie Warszawskim.

12–13 maja 
Kapitulacja wojsk niemieckich i włoskich w Afryce Północnej.

12-25 maja 
Rozmowy Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta w Waszyngtonie: decyzja o lądowaniu wojsk alianckich na południu Włoch, przełożenie inwazji we Francji na 1944 r.

5 lipca 
Początek nieudanej niemieckiej ofensywy pod Kurskiem – największa bitwa pancerna II wojny światowej.

10 lipca

Lądowanie wojsk alianckich na Sycylii.

12 lipca 
Kapitulacja Syrakuz. Początek kontrofensywy Armii Czerwonej w rejonie Orła.

24–30 lipca 
Masowe naloty alianckie na Hamburg.

25 lipca 
We Włoszech Benito Mussolini został odsunięty od władzy przez Wielką Radę Faszystowską i aresztowany.

3 sierpnia 
Ofensywa Armii Czerwonej w rejonie Biełgorodu.

14–24 sierpnia 
Rozmowy Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta w Quebec m.in. na temat inwazji we Francji (Operacja „Overlord”).

23 sierpnia 
Armia Czerwona zajęła Charków.

3 września 
Lądowanie wojsk brytyjskich w Kalabrii.

8 września 
Ogłoszenie zawieszenia broni z Włochami.

12 września 
Niemieccy spadochroniarze uwolnili więzionego w Gran Sasso Benito Mussoliniego.

13/14 września 
Oddziały Wolnych Francuzów wylądowały na Korsyce, którą zajęły 5 października.

19/20 września 
Wojska alianckie zdobyły Sardynię.

26 września 
Armia Czerwona odzyskała Smoleńsk.

13 października 
Włoski rząd Pietra Badoglia wypowiedział wojnę Niemcom.

23 października 
Ofensywa Armii Czerwonej nad Dnieprem.

25 października 
Armia Czerwona zdobyła Dniepropietrowsk.

3 listopada 
Wojska sowieckie odzyskały Kijów.

22–26 listopada
Konferencja w Kairze z udziałem Winstona Churchilla, Franklina D. Roosevelta oraz Czang Kaj-szeka.

28 listopada–1 grudnia 
Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin.


1944:

3 stycznia
Armia Czerwona przekroczyła granicę polsko-sowiecką z 1939 r. w okolicach miasta Sarny.

17 lutego 
Likwidacja kotła pod Białą Cerkwią i Korsuniem – straty niemieckie: ok. 55 tys.

20–25 lutego 
Masowe naloty amerykańskie na Niemcy, tzw. Big Week.

4 marca 
Początek ofensywy wojsk sowieckich na Ukrainie.

5 marca 
Rozpoczęcie operacji alianckiej w Birmie.

19 marca 
Początek niemieckiej okupacji Węgier.

24 marca 
Wielka ucieczka z niemieckiego obozu dla lotników w Żaganiu.

12 maja 
Armia Czerwona w wyniku ofensywy rozpoczętej 5 maja zajęła Krym. Wojska alianckie przełamały we Włoszech tzw. Linię Gustawa.

18 maja 
Oddziały 2. Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino.

4 czerwca 
Do Rzymu wkroczyły oddziały amerykańskie.

6 czerwca 
Siły zbrojne alianckich państw zachodnich rozpoczęły największą w czasie II wojny światowej operację desantową – lądowanie w Normandii. Była ona częścią operacji „Overlord” otwierającej drugi front w Europie.

23–24 czerwca 
Armia Czerwona rozpoczęła operację białoruską.

20 lipca 
Nieudany zamach na Adolfa Hitlera w jego kwaterze polowej w Prusach Wschodnich w Wilczym Szańcu.

1 sierpnia 
Wybuch Powstania Warszawskiego.

15 sierpnia 
Lądowanie wojsk alianckich w południowej Francji.

15–22 sierpnia 
1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka stoczyła bitwę pod Falaise.

24 sierpnia 
Wyzwolenie Paryża przez wojska amerykańskie, siły Wolnej Francji i francuski ruch oporu.

25 sierpnia 
Rumunia wypowiada wojnę Niemcom.

26 sierpnia 

Bułgaria ogłosiła wystąpienie z wojny i neutralność.

29 sierpnia 
Wybuch powstania na Słowacji.

4 września 
Wojska alianckie zajęły Antwerpię.

5 września 
Związek Sowiecki wypowiedział wojnę Bułgarii.

8 września 
Bułgaria wypowiedziała wojnę Niemcom.

9 września 
Zakończenie stanu wojny Związku Sowieckiego z Bułgarią. Niemcy wystrzeliły na Londyn pierwsze rakiety V2.

11 września 
Wojska amerykańskie przekroczyły granicę Niemiec.

11–16 września 
Konferencja w Quebec z udziałem Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta: m.in. omówienie kwestii okupacji Niemiec.

17–26 września 
Operacja powietrzno-desantowa sił alianckich w Holandii (Operacja „Market Garden”).

19 września 
Podpisanie zawieszenia broni między Związkiem Sowieckim a Finlandią.

30 września 
Ze stanowiska Naczelnego Wodza został odwołany gen. Kazimierz Sosnkowski. Na jego miejsce nominowano przebywającego w Warszawie gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”.

13 października 
Wojska brytyjskie i greckie wkroczyły do Aten.

15 października 
Regent Węgier Miklós Horthy ogłosił zawieszenie broni z aliantami.

16 października 
W wyniku puczu wspieranego przez Niemcy władzę na Węgrzech przejął Ferenc Szálasi, przywódca strzałokrzyżowców węgierskich faszystów.

20 października 
Armia Czerwona wspólnie z oddziałami jugosłowiańskimi wkroczyła do Belgradu.

22–25 października 
Flota amerykańska odniosła zwycięstwo nad flotą japońską w rejonie Filipin.

28 października 
Bułgaria podpisała zawieszenie broni z aliantami.

29/30 listopada 
Pierwszy wielki nalot amerykańskich bombowców na Tokio.

16 grudnia 
Początek niemieckiej ofensywy w Ardenach.


1945:


12 stycznia 
Rozpoczęła się zimowa ofensywa Armii Czerwonej.

23 stycznia 
Wojska alianckie przekroczyły Ren.

24 stycznia 
Armia Czerwona doszła do Odry.

4–11 lutego 
Konferencja „Wielkiej Trójki” w Jałcie: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Józef Stalin.

13 lutego 
Wojska sowieckie zajęły Budapeszt.

13–14 lutego 
Naloty alianckie na Drezno.

3 marca 
Finlandia wypowiedziała wojnę Niemcom.

9/10 marca 
Nalot amerykańskich bombowców na Tokio. Według niektórych szacunków w ataku zginęło ok. 100 tys. mieszkańców miasta.

1 kwietnia 
Inwazja wojsk amerykańskich na Okinawę.

5 kwietnia 
Związek Sowiecki wypowiedział pakt o nieagresji z Japonią.

13 kwietnia 
Armia Czerwona zajęła Wiedeń.

16 kwietnia 
Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę na Berlin.

19/20 kwietnia 
Wojska amerykańskie zajęły Lipsk.

21 kwietnia
Oddziały 2. Korpusu Polskiego wyzwoliły Bolonię.

25 kwietnia 
W Torgau nad Łabą doszło do spotkania Armii Czerwonej z wojskami amerykańskimi i brytyjskimi.

26 kwietnia 
Wojska 2. Frontu Białoruskiego zdobyły Szczecin. W San Francisco rozpoczęły się obrady konferencji założycielskiej Narodów Zjednoczonych.

28 kwietnia 
Włoscy partyzanci rozstrzelali Benito Mussoliniego.

30 kwietnia 
W Berlinie samobójstwo popełnił Adolf Hitler.

2 maja 
Dowódca obrony Berlina gen. Helmuth Weidling wydał rozkaz zaprzestania walki. SS-Obergrupenfuehrer Karl Wolff podpisał akt kapitulacji wojsk niemieckich we Włoszech.

4 maja 
Admirał Hans-Georg von Friedeburg podpisał akt kapitulacji wojsk niemieckich w Holandii, Danii, Norwegii i północnych Niemczech.

5 maja 
Wybuch powstania w Pradze. Oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie (Czechy), uwalniając ok. 700 więźniarek. Do niewoli wzięto ok. 200 esesmanów.

6 maja 
1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka zajęła Wilhelmshaven. Armia Czerwona po długim oblężeniu zdobyła Festung Breslau.

7 maja 
W kwaterze głównej gen. Dwighta D. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Gustaw Jodl, w obecności przedstawicieli czterech mocarstw alianckich, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

8 maja 
Na żądanie Stalina kapitulacja Niemiec została powtórzona. W Karlhorst, na przedmieściach Berlina, marszałek Georgij Żukow, któremu towarzyszyli brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder, amerykański generał Karl Spaatz oraz generał francuski Jean de Lattre de Tassigny, o godz. 22.30 przyjął bezwarunkową kapitulację niemieckich sił zbrojnych od feldmarszałka Wilhelma Keitla. W Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już 9 maja.

10 maja 
Armia Czerwona zdobyła Pragę.

14 maja, 16/17 maja 
Ciężkie naloty amerykańskich bombowców na Nagoję.

23/24 maja 

W wyniku nalotu amerykańskich bombowców na Tokio zniszczona została znaczna część miasta.

5 czerwca 
Podpisanie Deklaracji Berlińskiej.

22 czerwca 
W Moskwie odbyła się parada zwycięstwa. Zakończenie walk na Okinawie.

26 czerwca 
Przedstawiciele 50 państw podpisali w San Francisco Kartę Narodów Zjednoczonych.

17 lipca–2 sierpnia 
Konferencja „Wielkiej Trójki” w Poczdamie: Winston Churchill (później zastąpił go Clement Attlee), Harry Truman i Józef Stalin.

2 sierpnia 
Największy nalot II wojny światowej: 800 superfortec B-29 zbombardowało cztery największe miasta Japonii.

6 sierpnia 
Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę.

8 sierpnia Związek Sowiecki wypowiedział wojnę Japonii. Armia Czerwona wkroczyła do Mandżurii i Korei.

9 sierpnia 
Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki.

10 sierpnia 
Rząd japoński zwrócił się do aliantów z propozycją kapitulacji.

15 sierpnia
Cesarz Japonii Hirohito wygłosił przemówienie radiowe, w którym zaapelował do narodu o zaprzestanie walki.

2 września 
Bezwarunkowa kapitulacja Japonii. Skapitulowały ostatnie garnizony japońskie.

Data dodania: 2019-09-03 17:45:03
Data edycji: 2021-09-08 18:29:42
Ilość wyświetleń: 2033
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej