Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kadra

RADA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2020/2021

 • mgr Hanna Insadowska: dyrektor szkoły, język polski kl. IV 
 • mgr Beata Lemańska:  oddział przedszkolny, biologia Kl. VII, VIII
 • Grażyna Niedbalska:  oddział przedszkolny, opiekun światlicy, 
 • mgr Ewa Brzóska: edukacja wczesnoszkolna klasa III, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • mgr Bożena Wichrowska: edukacja wczesnoszkolna klasa I, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Hanna Brzóska:  edukacja wczesnoszkolna klasa II, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Katarzyna Węgrzynowska: język angielski, wychowawca klasy VI, koło zainteresowań
 • mgr Małgorzata Redestowicz:  matematyka, wychowawca klasy VII
 • mgr Katarzyna Kopczyńska:  przyroda, geografia, pedagog szkolny, wychowawca klasy VIII, doradztwo zawodowe, 
 • mgr Anna Kozłowska:  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Iwona Szczepańska: język polski, wychowawca klasy V, koło zainteresowań
 • mgr Bartłomiej Umiński:  muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające uzdolnienia 
 • mgr Katarzyna Lisewska: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. IV, biblioteka, logopedia 
 • mgr Anna Witkowska:  język rosyjski
 • mgr Małgorzata Smulska: religia, zajęcia rozwijające zainteresowania
 • mgr Joanna Tatkowska: chemia
 • mgr Renata Teska: fizyka
 • mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska: technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia
  rozwijające kompetencje uczenia się 
 • mgr Aleksandra Mączkowska: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 


Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2020-08-31 10:56:06
Ilość wyświetleń: 3056
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej