Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Oferta edukacyjna

W szkole prowadzone są zajęcia 
wspomagające wszechstronny rozwój uczniów
zarówno na I, jak i na II etapie edukacyjnym. 
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Prowadzący:
mgr Bożena Wichrowska 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Prowadzący:
mgr Bożena Wichrowska
mgr Hanna Brzóska
mgr Marlena Kamińska 
mgr Małgorzata Redestowicz
mgr Iwona Szczepańska 


Zajęcia logopedyczne
Prowadzący:
mgr Marlena Kamińska 


Zajęcia z psychologiem
Prowadzący:
mgr Teresa Murawska: psycholog


Zajęcia rewalidacyjne
Prowadząca:
mgr Katarzyna Kopczyńska
mgr Katarzyna Węgrzynowska


Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
Prowadząca:
mgr Aleksandra Pawłowska
 
 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Prowadząca:
mgr Małgorzata Redestowicz 
 
 
Zajęcia z pedagogiem
Prowadząca:
mgr Katarzyna Kopczyńska 
 
 
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Prowadząca: 
mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska 
 
 
Pani A. Kozłowska prowadzi zajęcia
Nordic Walking.
Jest to przyjemna i zdrowa forma rekreacji.
Data dodania: 2018-11-16 13:27:24
Data edycji: 2019-03-07 08:41:40
Ilość wyświetleń: 426
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button