Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ogłoszenie dot. nauki zdalnej

Ogłoszenie dot. nauki zdalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie zmiany organizacji zajęć

w terminie od 26.10.2020r. do 06.11.2020r.

w związku  z ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd w dniu 23.10.2020r.

 w walce z pandemią COVID-19

 

  1. Dyrektor informuje, iż szkoła od 25 października 2020r. do 06 listopada 2020r. przechodzi na tryb hybrydowy.
  2. Zajęcia w klasach I-III i oddziale przedszkolnym pozostają bez zmian.

Uczniowie i nauczyciele pracują stacjonarnie według tygodniowego planu zajęć.

  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym.

Zajęcia będą prowadzone online oraz zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

  1. Wychowawcy klas IV-VIII są zobowiązani do przekazania uczniom informacji o sposobie realizacji zajęć w/w terminie.
  2. Przywóz dzieci i uczniów klas I-III według porannego kursu.
  3. Odwóz dzieci i uczniów klas I-III według I kursu popołudniowego.
  4. Dzieci z klas I-III, które skończą wcześniej zajęcia i będą oczekiwać na odwóz do domu zostaną objęci opieką świetlicową.
  5. Na terenie placówki obowiązuje wzmożony reżim sanitarny. (OBOWIĄZKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK, MASECZKI, DYSTANS).
  6. Do szkoły mogą uczęszczać WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe.

 

 

 

 

Data dodania: 2020-10-23 12:23:38
Data edycji: 2020-10-23 12:24:31
Ilość wyświetleń: 143
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej