Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oferta edukacyjna

W szkole prowadzone są zajęcia 
wspomagające wszechstronny rozwój uczniów
zarówno na I, jak i na II etapie edukacyjnym. 
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Prowadzący:
mgr Katarzyna Kopczyńska 
mgr Bożena Wichrowska 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Prowadzący:
mgr Ewa Brzóska 
mgr Małgorzata Redestowicz
mgr Iwona Szczepańska 


Zajęcia logopedyczne
Prowadzący:
mgr Katarzyna Lisewska 


Zajęcia z psychologiem
Prowadząca:
mgr Teresa Murawska: psycholog


Zajęcia rewalidacyjne
Prowadząca:
mgr Katarzyna Kopczyńska
mgr Katarzyna Węgrzynowska
mgr Katarzyna Sęczyk-Milewska 


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Prowadząca:
mgr Aleksandra Mączkowska
 
 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Prowadzący:
mgr Bartłomiej Umiński
 
Zajęcia z pedagogiem
Prowadząca:
mgr Katarzyna Kopczyńska 
 
 
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Prowadząca: 
mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
Prowadzący: 
mgr Hanna Brzóska 
mgr Ewa Brzóska 
mgr Katarzyna Sęczyk-Milewska
mgr Iwona Szczepańska
mgr Katarzyna Węgrzynowska 
mgr Bożena Wichrowska 
mgr Bratłomiej Umiński 
mgr Małgorzata Smulska
 
Pani A. Kozłowska prowadzi zajęcia
Nordic Walking.
Jest to przyjemna i zdrowa forma rekreacji.
Data dodania: 2018-11-16 13:27:24
Data edycji: 2020-08-31 10:49:30
Ilość wyświetleń: 1802
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej