Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Data dodania: 2022-01-28 12:20:05
Data edycji: 2022-01-28 12:42:09
Ilość wyświetleń: 624
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej