Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUDZAWACH DO PRZYJĘCIA SZEŚCIOLATKÓW DO I KLASY

  • Szkoła zatrudnia nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w klasach I – III, posiadających wymagane kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
  • Sale lekcyjne naszej szkoły są podzielone na części dydaktyczne i rekreacyjne oraz wyposażone w dosto-sowane do wieku i wzrostu ławki, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i laptopy z dostępem do Internetu. 
  • Dzieci mają zapewnioną opiekę dydaktyczno – wychowawczą w świetlicy szkolnej.
  • W szkole utwrzone są miejsca zabaw oraz plac zabaw dostosowany dla dzieci.
  • Uczniowie mają dostęp do sali komputerowej, biblioteki szkolnej, stołówki, sali gimnastycznej, boiska z placem zabaw.
  • W szkole można korzystać z zajęć: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia. 
  • Nasze dzieci wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w szkolnych uroczystościach, bawią się na szkolnych imprezach.
Data dodania: 2018-11-18 08:05:44
Data edycji: 2018-11-18 08:08:38
Ilość wyświetleń: 337
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej