Czcionka:

A+A-

Kontrast:

USTAWA O SZEŚCIOLATKACH

14 listopada 2013 roku weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa.

 

Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiemszkolnym dzieci sześcioletnich. 

Datą  wprowadzenia  obowiązku  szkolnego  dla  6-latków  pozostaje 1 września 2014 r. Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów.

Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III).

Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:

obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

 

spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);


Od 1 września 2015 r.:

obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).


Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Informację ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Data dodania: 2018-11-18 08:09:50
Data edycji: 2018-11-18 10:19:23
Ilość wyświetleń: 270
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej